அரச விதை-Arasa Vithai-100 gms

அரசம் பழ விதையை உயிரணுக் குறைபாட்டால், மகப்பேறின்மை பாதிப்புள்ள ஆண்கள் தினமும் சாப்பிட்டு வர, உயிரணுக்கள் அதிகரித்து, விரைவில் குறைகள் நீங்கப் பெறலாம். அரச விதைகளை பாலில் கலந்து பருக, உயிர்த்தாதுக்கள்…

Product Type : seed

Availability : In Stock

Product Model : ARV001

Price Of Product :

Rs. 100.00

Add To Cart

Review This Product

அரசம் பழ விதையை உயிரணுக் குறைபாட்டால், மகப்பேறின்மை பாதிப்புள்ள ஆண்கள் தினமும் சாப்பிட்டு வர, உயிரணுக்கள் அதிகரித்து, விரைவில் குறைகள் நீங்கப் பெறலாம். அரச விதைகளை பாலில் கலந்து பருக, உயிர்த்தாதுக்கள் பெருகும்

Related Products